ik zal je even bijpraten

wat is feng shui…

Feng Shui (je mag het uitspreken als ‘foeng sjwee’) betekent letterlijk wind (Feng) en water (Shui). Het is een eeuwenoude studie & filosofie die ons inzicht geeft in de relatie tussen de mens en zijn omgeving.

Feng Shui is ontstaan vanuit de behoefte om te begrijpen welke processen en invloeden er zijn op ons menszijn. Het geeft woorden aan een gevoel en vertelt wat de omgeving met ons doet.

Feng Shui wordt gebruikt als middel om energie in een ruimte te harmoniseren. Gunstige energie versterken, storende invloeden afwenden en tegenstrijdige energie in evenwicht brengen. Met behulp van voorwerpen, rituelen, symbolen, visualisatie en gebruik van kleuren en materialen wordt er evenwicht en harmonie gecreëerd in de omgeving en dat heeft een positief effect op de mens.

alles is op elk moment in verandering

yin & yang

De praktische wijsheid van Feng Shui is gebaseerd op de wisselwerking tussen Yin & Yang. Deze twee energieën werken voortdurend op elkaar in. De verhouding van de stromende levensenergie, die ofwel actief en naar buiten gericht (yang) is of stagneert en naar binnen gericht (yin) is, heeft invloed op onze stemming en gezondheid.

de energiebeweging van de

vijf elementen

Feng Shui geeft inzicht in de heersende energie in een huis. De vijf elementen water, hout, vuur, aarde en metaal verbeelden die energie. Het zijn 5 vormen van energiebewegingen die met elkaar in een cyclus verbonden zijn. Deze energieën kunnen elkaar voeden of tegenwerken. Elk element heeft zijn eigen energie, zijn yang kant en zijn yin kant.

water-energie is flexibel, ongrijpbaar, afhankelijk, spiegelend en rust

hout-energie is verbindend, groeiend en naar boven gericht.

vuur-energie is actief, zichtbaar, grenzeloos. creatief en vol passie

aarde-energie is voedend, veilig, vast. stabiel en vormend

metaal-energie is scheidend, duidelijk, doeltreffend en sterk.

de bagua maakt het zichtbaar met

de negen levensgebieden

Feng Shui kent vele aspecten die onderling allemaal worden verbonden door het magische vierkant; de Bagua. Een raster met 9 vakken, waarbij ieder vak met zijn eigen energie wordt geassocieerd met een bepaald levensgebied. Elk levensgebied omvat een aspect van het leven waar we als mens allemaal mee te maken hebben. Elk vak, met zijn eigen getal, is verbonden aan één van de vijf elementen.

Levensenergie (ook wel chi genoemd) beweegt zacht en vloeiend in een bepaald patroon door alle ruimtes en dus door de negen levensgebieden. De kwaliteit van een levensgebied ‘reageert’ op de inrichting van de ruimte, zoals indeling, ramen, spiegels, meubels, bedrading en afvoersystemen, maar ook op de positie waar deze zich bevinden.

De Bagua wordt gebruikt om een plattegrond van een gebouw te interpreteren en maakt zichtbaar wat er op energetisch niveau gebeurt in elk levensgebied.

FENG SHUI IN DE TIJD VAN NU

conceptual FENG SHUI

De complexiteit van Feng Shui en maatschappelijke verschillen heeft ervoor gezorgd dat er in de loop der jaren verschillende Feng Shui stromingen zijn ontstaan. Iedere stroming heeft zijn eigen benaderingswijze. Om verwarring te voorkomen is het raadzaam de verschillende stromingen niet met elkaar te combineren.

Conceptual Feng Shui is een vorm waarin de mens centraal staat en waarin wordt gekeken naar de relatie met de grotere omgeving. Het is een vorm die teruggrijpt op de oorspronkelijke Feng Shui, zoals deze ooit bedoeld was, maar dan zonder strenge, rigide regels.

De tijd waarin wij leven, en als mens door alle overvloed soms even vergeten dat wij onderdeel zijn van de natuur, vraagt om het maken van bewuste keuzes. De natuur is hierin onze beste wegwijzer. Leer waarnemen, durf te voelen en neem verantwoordelijkheid voor het welzijn van jezelf en je omgeving.

jouw eigen energie leren kennen & begrijpen met

nine star ki

Nine Star Ki is gericht op het bewust worden van de structuur van je leven. Je kunt het zien als het innerlijke interieur van de mens. Je geboortedatum maakt zichtbaar welk Nine Star Ki profiel je draagt. Dit profiel is een persoonlijke cyclus met 3 elementen die veel zegt over de voortgang in je leven en welke elementen je nodig hebt om je eigen ontwikkelcyclus weer heel te maken, of ook wel gezegd wat je nodig hebt om een positieve flow in je leven te ervaren.

Je Nine Star Ki profiel zegt in eerste instantie iets over wie je bent, hoe je omgaat met situaties, waar je kwaliteiten liggen en hoe je bij voorkeur handelt. De afwezige elementen zeggen iets over je te ontwikkelen potentieel, je uitdagingen. De combinatie van elementen, en de onderlinge verhouding, geven inzicht in jouw blokkades, je levensles, je terugkerende struggle.

Kennis hebben over jouw eigen innerlijke structuur maakt dat jij nog specifieker met een Feng Shui interieuradvies jouw huis kunt aanpassen op jouw persoonlijke wensen en behoeftes. Zo maak je letterlijk van je huis een krachtplek.

Benieuwd wat Feng Shui & nine star ki voor jou kan betekenen?

ontdek het met bewust advies